Wychowanie i nauczanie

Prawa i obowiązki nauczyciela

Mentor - magazyn nauczyciela

Już jest Wydanie startowe magazynu Mentor - magazyn nauczyciela, a w nim m.in.:

Jak działać, kiedy uczeń jest w konflikcie z prawem - czyli o współpracy szkoły z policją

W szkole nauczyciel spotyka się z zachowaniami uczniów niemieszczącymi się w regulaminie, a nawet z czynami karalnymi bądź przestępstwami. Może czuć się wtedy zagubiony i niepewny, bo jak reagować na konflikt ucznia z prawem? Czy można go przeszukać, kiedy jest podejrzany o kradzież? Jakie uprawnienia na trenie szkoły ma policja? Jakiego wsparcia oczekiwać od funkcjonariuszy? Rozwiej watpliwości - zastosuj w procedury praktyce.

Uprawnienia policji na terenie szkoły

Policja ma prawo żądać od dyrekcji szkoły i nauczycieli niezbędnej pomocy i wsparcia w zakresie obowiązujących przepisów prawa, na przykład udostępnienia danych o osobie podejrzanej (art.15 pkt 6 UoP).

Funkcjonariusz policji, przybywając do szkoły, musi przedstawić powód swojej wizyty, poinformować o przyczynie zatrzymania ucznia i okazać legitymację służbową. Nauczyciel (lub dyrektor) ma prawo zapisać dane osobowe policjanta, numer legitymacji slużbowej w celu sporządzenia własnej dokumentacji.

WięcejO jedno słowo za dużo! Metody zwalczania agresji słownej wśród dzieci

Niewinne dokuczanie, czy wyśmiewanie to pierwsze przejawy w agresji. Dlatego uczeń musi mieć jasny obraz tego, co złe i co dobre. Aby skutecznie je przeciwdziałać konieczne są konsekwentne działania nauczycieli. Przypominamy podstawowe przejawy agresji werbalnej oraz metody jej eliminowania.

Kiedy możemy ocenić zachowanie dziecka jako agresywne?

Aby rozpoznać czy zachowanie odbiegające od przyjętych norm jest agresywne należy wziąć pod uwagę:

  • rodzaj zachowania - czy jest dopuszczalne w świetle przyjętych norm postępowania;
  • intencje - czy jest działaniem celowym, z zamiarem wyrządzenia krzywdy;
  • skutki - czy efekt działania jest destrukcyjny, konsekwencje są negatywne dla osoby, na którą skierowana jest agresja.
WięcejJak wypracować model szkolnego programu wychowawczego - od badania potrzeb do ewaluacji

Nowa podstawa programowa przywiązuje dużą wagę do wychowania, a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów. Jej wdrożenie oraz zmiany w uregulowaniach prawnych dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego i wynikająca z nich konieczność ewaluacji wewnętrznej efektów pracy wychowawczej sprawia, że trzeba raz jeszcze powrócić do wypracowania modelu programu wychowawczego szkoły.

WięcejBullying i cyberbullying - "nowoczesne" oblicza przemocy

Jeśli w Twojej szkole dochodzi do uporczywego, powtarzalnego i zamierzonego nękania ucznia, oznacza to, że masz do czynienia z bullyingiem.

Czym jest bullying?

Głównym celem sprawcy jest tyranizowanie drugiej, słabszej od siebie osoby - sprawienie jej bólu fizycznego, przykrości, poniżenie lub przerażenie jej. Dla sprawcy ważne jest aby posiadał publiczność i mógł pozyskać "uznanie" w obliczu grupy "widzów", obojętnych na zastane sytuacje. Ofiara nie ma możliwości obrony, zaś sprawca ma poczucie bezkarności.

WięcejWarunki zatrudniania nauczycieli - praktyczne konsekwencje umów o pracę i mianowania

Karta Nauczyciela precyzyjnie określa formy zatrudnienia nauczycieli i sytuacje, od których zależy wybór jednej z nich. Jeśli zostałeś zatrudniony na czas określony, mimo że powinien to być stosunek pracy na podstawie mianowania, możesz dochodzić swoich racji przed sądem. Z pewnością stanie po Twojej stronie. Dlatego trzeba wiedzieć, jak stopień awansu zawodowego wypływa na rodzaj umowy zawieranej z nauczycielem, dla kogo przeznaczona jest umowa na czas nieokreślony i jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby zostać zatrudnionym na podstawie mianowania?

3 formy zatrudnienia nauczyciela

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem może nastąpić na podstawie (art. 10 Karty Nauczyciela):

  • umowy o pracę na czas określony,
  • umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • mianowania.
WięcejWspółpracują z nami:

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.